Krajina a příroda

Náměty čerpám hlavně z Moravy ve volné přírodě a v zámeckých parcích.